Forretningsbetingelser

Gyldighed
Nærværende forretningsbetingelser gælder med mindre andet er aftalt skriftligt, ved indgåelse af aftale om køb af ydelser, produkter eller services fra Katrine Venke.

Alle ydelser, services, produkter og forløb, udgår fra Katrine Venke –  Brand Living Womanhood, Hovedvejen 100, St. Røttinge, 4733 Tappernøje. CVR nr. 25 05 18 07. Mail: katrine@katrinevenke.dk

Når du benytter siden www.katrinevenke.dk og de services, produkter og ydelser, der bliver udbudt derigennem, samtykker du automatisk til følgende:

Copyrightet indhold
Alt indhold (inkl. billeder) delt på katrinevenke.dk tilhører Katrine Venke og er copyrightet, medmindre der er tale om indhold fra en tredjepart.

Priser
Alle priser er i danske kroner (DKK) excl. moms.

Betalingsbetingelser vedrørende online & fysiske forløb, Masterclasses, kurser samt sessioner, services og andre ydelser
1:1 forløb, online forløb, kurser, fysiske forløb, produkter og alle services betales ved aftalens indgåelse – med mindre andet aftales. Tilmelding og køb af forløb, produkter, kurser,  ydelser og aftale om opstart er endelige og kan ikke refunderes. Forløb og længerevarende samarbejdsaftaler kan mod aftale, betales i rater mod et gebyr. Tilmelding er ligeledes bindende ved ratebetaling.

Hvis de aftalte betalingsfrister på ratebetaling ikke overholdes, bortfalder din deltagelse på forløbet / i samarbejdet og aftale om opgave og eksekvering af opgave stopper. I så fald refunderes betalte rater ikke. Rate-betalingerne der ikke betales til tiden vil resultere i rykkere med renter. Betales disse ikke sendes sagen til inddrivelse i seperat regi via inkasso, hvoraf de yderligere omkostninger afholdes af dig.

Forløb, produkter, ydelser og services afvikles på de angivne tidspunkter og indenfor perioden som beskrevet i samarbejdsaftalen og aftalt ved hver produkt eller service. Såfremt der skulle blive tale om ændringer, bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen. Hvis forløb, produkter eller services skulle blive aflyst på foranledning af Katrine Venke, får køber det fulde indbetalte beløb retur.

Aflyses et tidspunkt eller en dato for fysisk møde på et af forløbene, bliver dagen og tidspunktet erstattet af en ny dato – efter nærmere aftale.

Tidspunkter for sessioner i forbindelse med forløb kan ændres op til 24 timer inden din aftale. Efter endt session, møder samt udarbejdet og leveret services gives der ikke penge retur.

Du er selv ansvarlig for at møde op eller ringe op på det aftalte tidspunkt, samt at du har en velfungerende telefon eller internet forbindelse. Du er selv ansvarlig for at læse produktbeskrivelsen igennem på det pågældende produkt inkl. de apps og værktøjer Katrine Venke refererer til, inden du bekræfter aftale og køb.

Al handel og interageren med produkter, forløb og ydelser via Katrine Venke og katrinevenke.dk sker på eget ansvar. Katrine Venke kan ikke og giver ingen garantier for din evne til at opnå resultater, igennem Katrine Venke´s strategier, metoder og undervisning.

Intet på denne side, nogen af Katrine Venkes´s websteder eller Katrine Venkes indhold er et løfte eller garanti for dine resultater (personligt og økonomisk). Ej heller gives der løfter eller garantier for dine resultater, når Katrine Venke tilbyder forløb og produkter i samarbejde med andre.
Du alene er ansvarlig for dine beslutninger, handlinger og resultater og ved dit køb af ydelser og produkter, har du accepteret, at Katrine Venke (ej heller Katrines Venke´s samarbejdspartnere) ikke holdes ansvarlig for dine beslutninger, handlinger eller resultater.

Rettigheder: Katrine Venke - Brand Living Womanhood, alle rettigheder til alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til produkter, ydelser samt online og fysiske forløb.

Ved køb af Katrine Venke´s ydelser opnår du brugsret til skriftligt materiale og digitalt materiale. Brugsretten er personlig. Alt materiale må kun anvendes til eget brug og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder ikke kommercielt.

Ansvar
Ethvert erstatningsansvar, som Katrine Venke måtte pådrage sig i relation til sine produkter, forløb, ydelser samt services er begrænset til direkte skade og tab. Katrine Venke skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab.

Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Katrine Venke har handlet simpelt uagtsomt.

Kunder er til hver en tid altid 100% ansvarlige for, at opnå de resultater, de har modtaget Katrine Venkes undervisning i. Dette gælder online kurser/forløb, workshops samt 1:1 mentoring.

Fortrydelsesret
Bemærk: I henhold til “Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a” er køb af udarbejdet services samt 50% af projektopstart gældende:  1:1 forløb, online kurser & forløb, andre ydelser samt afholdte sessioner ikke omfattet fortrydelsesretten.

Ændring af forretningsbetingelser
Katrine Venke har ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser med 30 dages varsel. Katrine Venke forholder sig ligeledes ret til at prisregulere løbende.

Lovvalg og værneting
Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved dansk ret.

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger
Jeg bekræfter at jeg er bekendt med persondataforordningen, der trådte i kraft 25. maj 2018, og jeg bestræber mig på at opbevare oplysninger på forsvarlig vis.

Dette website ejes af Katrine Venke - Brand Living Womanhood, CVR: 25 05 18 07. Når du tilmelder dig nyhedsbrevet eller køber ydelser, lagrer jeg data om dig.

Data anvendes til følgende formål
Data indsamlet via nyhedsbrev anvendes til markedsføring på sociale medier samt til at sende dig nyhedsbrevet. Data indsamlet i forbindelse med køb anvendes alene til at levere og fakturere ydelsen.

Dataopbevaring og sletning af data
Jeg opbevarer dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Disse oplysninger anvendes alene til det formål, de er indsamlet til, og de bliver slettet, når formålet er opfyldt eller ikke længere relevant.

Kategorier af personoplysninger
Jeg lagrer og anvender flg. kategorier af personoplysninger: Almindelige personoplysninger, f.eks. fornavn og efternavn, adresse, e-mail, telefonnummer samt data om brug af digitale ydelser, herunder nyhedsbreve.

Kilder
Jeg har fået dine oplysninger:

  • Direkte af dig via tilmelding til mit nyhedsbrev på hjemmesiden / mine landing-pages eller andre steder på internettet.
  • Direkte af dig i forbindelse med køb af produkter og ydelser.
  • Fra andre kilder, der er offentligt tilgængelige, f.eks. sociale medier.
  • En af mine databehandlingssystemer (Thinkific, Leadpages eller Convertkit).

Behandlingsgrundlag
Jeg er nødt til at lagre disse oplysninger af en eller flere af disse årsager:

  • Min legitime interesse i at markedsføre min virksomhed.
  • For at jeg kan opfylde en kontrakt, som du er part i.
  • For at jeg kan overholde en retlig forpligtelse, f.eks. i henhold til bogføringsloven.

Modtagere
Jeg kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder:

Jeg har indgået databehandleraftaler med disse databehandlere, hvilket er min garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger:

  • Stripe til betaling af produkter og ydelser
  • Thinkific, ThriveCart og ConvertKit til håndtering af booking og køb af produkter og e-mailnyhedsbreve.
  • Leadpages og ConvertKit til håndtering af mailadresser til udsendelse af nyhedsbreve.

Opbevaring
Jeg opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt:

I forbindelse med nyhedsbreve:

Så længe du modtager markedsføringsmateriale og ikke har trukket et afgivet samtykke tilbage; og såfremt jeg ikke er forpligtet til at opbevare personoplysningerne fx i forbindelse med en retlig forpligtelse.

I forbindelse med køb af ydelser eller produkter:

I forbindelse med levering af mine produkter og ydelser vil jeg opbevare dine personoplysninger i op til 5 år efter afslutning af kundeforhold i henhold til bogføringsloven, medmindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode, som f.eks. fordi du har adgang til et online produkt, du har købt.

Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning
Du kan altid kontakte mig for at få oplyst, hvilke personoplysninger jeg ligger inde med om dig.

Hvis der er fejl i de oplysninger jeg har om dig, kan du altid bede om at få dem rettet, så jeg har de rigtige, ligesom du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet).

Ønsker du ikke længere, at jeg skal behandle dine personoplysninger kan du også sende mig en anmodning herom.

Hvis du ønsker at trække dit samtykke til behandling af din e-mailadresse i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve og markedsføring, kan det til enhver tid ske ved at trykke på et link i den enkelte nyhedsmail (afmelding sker nederst i mailen).

Jeg har ved sign-up bokse tydeliggjort, at når man giver mig sin emailadresse, skriver man sig samtidig op til mit nyhedsbrev. Man kan altid afmelde sig i bunden af alle mine nyhedsbreve.

Jeg opbevarer emailadresser i ConvertKit som overholder GDPR's retningslinjer.

Cookies
En cookie er en lille tekst-fil, der lagres på din computer el. tilsvarende for at kunne genkende den. Der er ingen personlige oplysninger gemt i mine cookies, og de kan ikke indeholde virus.

De bruges til data gennem Google Analytics og Facebook Pixel, som jeg bruger til markedsføring via Facebook adds.

Scroll to Top